Tonnis van Dam

Voeg als branchevereniging waarde toe aan uw dienstverlening met benchmarking

En help zo uw leden aan inzicht en betere prestaties

Benchmarking is in. Althans binnen grote bedrijven is benchmarking gemeengoed geworden. Ontwikkeld als managementtool door Xerox in de jaren 60 van voorgaande eeuw, is benchmarking een bewezen methode om de eigen prestaties sterk te verbeteren. De belangrijkste basis voor deze verbetering is het inzicht dat betere prestaties mogelijk zijn, in het kort weergegeven als “best-practice”.

Specifieke uitdagingen maak je duidelijk als een organisatie wordt vergeleken met andere organisaties. De uitdaging ontstaat vooral als blijkt dat je minder presteert dan de andere deelnemers in de benchmark. Van hieruit ontstaat een verbeterpotentieel. Door actief te werken aan verbeteren van processen, cultuur, etc., in ieder geval de onderliggende factoren die de prestatie veroorzaken, zal een (significante) prestatieverbetering het gevolg zijn.

Volgens een recent onderzoek (2015) van het “Global Benchmarking Network (GBN)” bereiken die organisaties die aan benchmarking doen significant betere financiële en niet-financiële resultaten dan die organisaties die niet of niet volledig aan benchmarking doen.

Specifieke verbetering van prestaties is mogelijk door nieuwe doelen en normen te bepalen. Een benchmark levert inzicht in mogelijke prestaties, welke al door anderen zijn behaald. Dit kan daarmee leiden tot nieuwe, uitdagender, doelen dan voorheen. Door jezelf op deze manier te stretchen ontstaat ook potentieel om nieuwe werkmethoden en gebruiken te introduceren om de nieuwe doelen te kunnen realiseren.

Waarom organiseren leden niet zelf een benchmark?

Gezien de voordelen van benchmarking op de potentiele prestaties van deelnemers aan een benchmark lijkt het vreemd dat niet elke organisatie zelf een benchmark opstart. Toch zijn er voor bedrijven voldoende redenen om dit niet te doen.

Benchmarks zelf initiëren kost veel tijd en geld. Tijd om de juiste benchmark te definiëren. Tijd om collega’s te vinden die mee willen doen aan de benchmark. Geld om mensen vrij te maken om de benchmark uit te voeren en eventueel geld om adviseurs in te huren om de benchmark te begeleiden.

Je ziet dan ook dat grote bedrijven dit zelf organiseren, en vooral ook intern benchmarken faciliteren tussen landen en vestigingen. Bedrijven in het KMO-segment missen de omvang om veel geld te besteden aan benchmarking (ook al zouden ze de kosten er gemakkelijk uit kunnen halen).

Verder weten ondernemers in het KMO-segment vaak niet hoe krachtig benchmarking is. Dus wordt het niet ingezet als instrument.

Grote bedrijven hebben geld en tijd voor benchmarkonderzoeken en besteden dit doorgaans uit aan consultants. KMO-bedrijven niet. En willen er doorgaans geen tijd aan besteden, omdat het opzetten van zo’n onderzoek tijd en geld kost. Vooral ook het vinden van gelijksoortige partijen blijkt erg moeilijk te zijn.

Benchmarken door brancheverenigingen

Brancheverenigingen bieden hier een oplossing. In vele landen organiseren brancheverenigingen benchmarks onder hun leden. Dit om hun leden het werk van een benchmark te besparen en hen tegelijkertijd te kunnen voorzien van zeer waardevolle prestatie-informatie. Benchmarking aanbieden aan de leden past in een ondernemende branchevereniging die er echt wil zijn voor haar leden. Niet alleen voor lobby en inkoopvoordelen, maar vooral ook voor vergroting van de concurrentiepositie.

Wat houdt u tegen?

Eerder onderzoek van Compare 2 Compete (2012) geeft aan dat brancheverenigingen concurrentiebeïnvloeding en regelgeving gebruiken als grootste barrière voor het aanbieden van benchmarking.

Andere punten van zorg zijn het gebrek aan expertise binnen de branchevereniging en tools voor het efficiënt en effectief opzetten, implementeren en beheren van benchmarking binnen de vereniging. Men is bang dat benchmarking veel tijd en geld kost, iets waarvoor men over het algemeen geen capaciteit voor heeft. Dit komt vaak doordat benchmarking niet efficiënt wordt opgezet, door gebruik van verschillende systemen, of doordat voor een benchmark aparte software wordt ontwikkeld, met alle bijbehorende kosten. Juist door gebruik te maken van slimme standaard automatisering kost benchmarking veel minder tijd en geld dan gedacht.

Bovendien zien brancheorganisaties hun rol niet als dienstverlenend naar de leden toe. Vertegenwoordiging van de branche wordt als meest belangrijk ervaren, gevolgd door het afsluiten van cao’s en behartigen van werkgeversbelangen. De kwaliteit van het beroep bewaken ziet men ook vaak als taak. Dienstverlening beperkt zich meestal tot juridische helpdesks. Terwijl een branchevereniging zoveel meer kan betekenen voor haar leden.

Uit de praktijk blijkt dat door benchmarking geen concurrentievervalsing optreedt, maar juist de gehele branche ervan kan profiteren. Tevens is de regelgeving dusdanig dat brancheverenigingen als onafhankelijke partij in de branche juist in staat worden gesteld benchmarks te organiseren voor hun leden, zolang er niet aan prijsvergelijking of prijsafspraken wordt gedaan. Het vergelijken van prestaties en creëren van marktinzicht valt onder de mogelijkheden van brancheverenigingen.

Voeg waarde toe

Brancheverenigingen die wel aan benchmarking van hun leden doen en dit al dan niet gratis aan hun leden aanbieden, ervaren een beter imago bij de leden en omgeving, wat leidt tot behoud en aantrekking van leden. Ook laten ze toekomstgericht denken zien en de mogelijkheid van innovatie. Al met al creëren ze toegevoegde waarde voor hun leden en daarmee toegevoegde waarde voor de branchevereniging.

Cases

In Nederland biedt branchevereniging NOAB al sinds 2009 aan haar leden de benchmark Kantoorcijfers aan. NOAB is de grootste branchevereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren. Van de bijna 1000 leden doet tussen de 30% en 40% gratis mee, waardoor een zeer waardevolle benchmark ontstaat voor de leden en waardoor NOAB waardevolle marktinformatie van haar leden verkrijgt. NOAB biedt de benchmark aan haar leden aan en betaalt de kosten ervan uit de algemene ledenbijdrage.

NOAB bied haar leden een uitgebreid trainingsprogramma aan om koploper te worden in de branche. Hierbij speelt de benchmark kantoorcijfers een belangrijke rol.

De grootste vereniging van accountantskantoren, SRA, biedt aan de bij haar aangesloten kantoren twee benchmarks aan. Eentje voor salarissen per functie en eentje voor bedrijfsvoering. De kantoren betalen voor deze dienstverlening. Toch doet jaarlijks zo’n 25% tot 30% van de kantoren mee, vanwege de grote waarde van de benchmarks voor de deelnemers. Aan de hand van de benchmark salarissen bepalen kantoren of ze een aanpassing moeten doen in hun beloningsbeleid. Aan de hand van de benchmark bedrijfsvoering beoordelen de deelnemers waar ze achterlopen in prestatie en wat ze kunnen doen om koploper te worden.

Wat kan en wil de branchevereniging betekenen voor uw leden? Of wat betekent u nu al voor uw leden op het gebied van prestatieverbetering? Wellicht is het juist nu de tijd om benchmarking aan uw leden aan te bieden.

Welke redenen heeft u nog om niet aan benchmarking te doen?

Intelligente automatisering van uw benchmark

Compare 2 Compete ondersteunt brancheverenigingen bij de uitvoering van benchmarks onder hun leden. Dit doen wij door intelligente software te maken die geheel aansluit bij uw behoeften inzake benchmarking. De Compare 2 Compete benchmark tool, onze benchmarksoftware voor brancheverenigingen, bespaart u veel tijd en geld bij de uitvoering van de benchmark(s). De software staat online, zodat elk lid er eenvoudig met een toegangsbeveiliging bij kan. En u ook, om de benchmark in te richten en uit te voeren.

Onze standaardsoftware bevat alle functionaliteit die u nodig heeft voor een succesvolle benchmark onder uw leden. Hierdoor hoeft u niet met meerdere systemen te werken en blijft alle informatie beschikbaar in hetzelfde systeem. Uw leden vullen online de data in, u verwerkt de data online tot benchmarkinformatie en uw leden vragen hun eigen benchmark op via het systeem.

Aan alle veiligheid is al gedacht, zodat data van leden veilig is in de databases van onze tool. Tevens is al gedacht aan alles wat u nodig heeft voor een efficiënt beheer van de benchmark, zoals geïntegreerde email voor het sturen van uitnodigingen en herinneringen. Tevens export van individuele en groepsdata, zodat u over alle gegevens beschikt voor een goede marktanalyse.

Het uitvoeren van een benchmark is nog nooit zo eenvoudig geweest. En u kunt het zelf doen, zonder ondersteuning van (dure) consultants. Dit zorgt ervoor dat de kosten van benchmarken onder de leden zeer beheersbaar zijn.

Leer meer

Andere artikelen die wellicht interesseren

Acht tips om effectief te benchmarken

Een benchmark moet een doel en een focus hebben. Bepaal van tevoren wat je wilt bereiken, zoals aanknopingspunten vinden...

5 Redenen Waarom Verenigingen Benchmarking Aanbieden aan Leden

Veel bedrijven weten al hoe ze benchmarking moeten uitvoeren, maar missen soms de benodigde gegevens om nauwkeurige benchmarks uit te voeren...

Hoe benchmarking brancheverenigingen kan helpen geld te verdienen en leden aan te trekken

Het is interessant om op te merken dat veel van de redenen waarom bedrijven lid worden van een vereniging correleren met redenen om te benchmarken...

We leveren de hulpmiddelen

Onze intelligente online doe-het-zelf Benchmark Tool is gemaakt om jou succesvol te maken in benchmarken. We ondersteunen jouw met handige gadgets in alle stappen van het uitvoeren van jou benchmarks.

  • Online uitvraag met real-time berekeningen
  • Analyse en validatie tools ingebouwd in hetzelfde systeem
  • Online rapportage door middel van dashboards
  • Offline rapportage door gegenereerde pdf's rapporten
×