Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliƫnten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Compare 2 Compete verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, lidmaatschappen en/of website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je online bij ons solliciteert. En verwerken wij je e-mailadres in bijna alle activiteiten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Compare 2 Compete verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Het kan zijn dat onze klanten in hun vragenlijsten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u vragen. Daarvoor zijn zij verantwoordelijk en hebben met onze een verwerkersovereenkomst afgesloten die waarborgt dat wij niets met die data doen en deze naar eer en geweten zullen beschermen.

Waarom we gegevens nodig hebben (doeleinden)

Compare 2 Compete verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Minderjarigen

Wij controleren niet op leeftijd. Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website, applicatie en diensten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Compare 2 Compete zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

Delen met anderen

Compare 2 Compete verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of de aan u gekoppelde klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Compare 2 Compete blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Waar uw gegevens staan

Onze applicatie database, e-mails en bestanden staan allen in de EU. Compare 2 Compete brengt uw gegevens niet over naar een land of gebied buiten de EU.

De verwerkingsverantwoordelijken, onze klanten van onze applicatie, kunnen er voor kiezen data (waaronder uw persoonlijke data) te downloaden naar hun eigen systemen, welke zich buiten de EU kunnen bevinden. Hier hebben wij geen zicht op, en zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke als u wilt weten hoe zij met uw gegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Compare 2 Compete gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Compare 2 Compete maakt gebruik van Google Analytics. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die wij van u hebben verzameld, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u een account heeft op onze applicatie, dan kunt u daarop inloggen en uw gegevens inzien en bewerken.

Indien wij rechtstreeks gegevens van u verzameld hebben, dan kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@compare2compete.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Compare 2 Compete zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien wij uw gegevens hebben ontvangen van een klant van ons (de verwerkingsverantwoordelijke), dan dient u dit verzoek tot deze klant te richten.

Beveiliging

Compare 2 Compete neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Compare 2 Compete heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Wij verwachten soortgelijke beveiligingen van partners waarmee wij samenwerken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@compare2compete.com.

Sociale netwerken

Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt.

Compare 2 Compete heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Compare 2 Compete behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018.

 
 

Gratis Demo Aanvragen

Vraag een gratis persoonlijk demo aan om te ervaren hoe eenvoudig uw benchmark uit te voeren is via ons systeem.

Informatie

Privacyverklaring

Bel me terug

Vul uw gegevens in, we bellen u binnen een dag terug.

Privacyverklaring

Download Whitepaper

Alles weten over wat Compare 2 Compete benchmark software voor u kan betekenen? Download de Cases Whitepaper.

Informatie

Privacyverklaring

Download eBook

Alles weten over wat Compare 2 Compete benchmark software voor u kan betekenen? Download ons ebook.

Informatie

Privacyverklaring