Efficiënt waarde toevoegen voor je relaties met benchmarking

Snel, professioneel en foutloos uitvragen, analyseren en rapporteren.

Compare2Compete helpt organisaties met het efficiënt uitvoeren van benchmarks onder hun relaties, vestigingen of klanten. Dit doen we op basis van unieke software die ervoor zorgt dat u doorlopend kan benchmarken, analyseren en rapporteren, zonder verwerkingstijd.

Waarom benchmarken?

waarom?

Met het aanbieden van een benchmark krijgen uw relaties unieke managementinformatie waarmee ze betere beleidsbeslissingen kunnen nemen. Door zichzelf af te zetten tegen vergelijkbare bedrijven, krijgen ze meer duiding over hun prestaties en verwachtingen.

Leer meer over benchmarken

Zo bereikt u twee belangrijke doelstellingen:

  • Uw relaties beschikken over unieke informatie waarmee zij betere beslissingen kunnen nemen
  • U positioneert zich als onmisbare trusted advisor die zijn dienstverlening naar hoger plan tilt. Dit stelt u in staat om de waarde van uw gesprekken te vergroten, met als resultaat loyalere klanten en upsell kansen.

Wat kan je benchmarken?

Wat?

Benchmarken is toe te passen op cijfers die vergelijkbaar zijn. Doorgaans wordt er gekozen voor objectieve, meetbare prestatie indicatoren. Deze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met financiële prestaties. Maar ook met organisatie inrichting, human resources, facility management, prognoses, etc.

Lees over toepassingen

"Bij het uitvragen van een cijfer is het belang dat verschillende respondenten een overeenkomstig beeld hebben van het cijfer. Zo is ‘omzet’ voor iedereen hetzelfde. Maar ‘overheadkosten’ valt over te discussiëren."

Hoe kan je benchmarken?

Hoe?

De meeste benchmarks worden uitgevoerd in Excel of middels een enquête tool. Beide oplossingen zijn ‘poor man solutions’. Benchmarken is wel mogelijk, maar ook erg foutgevoelig en tijdrovend.

Bekijk onze tool

Als u wilt benchmarken is het belangrijk om:

  • Deelnemers optimaal te ondersteunen. Zo zorgt u ervoor dat deelnemers graag mee willen doen en geen fouten maken. Dit komt de kwaliteit ten goede.
  • Een systeem te kiezen dat het proces automatiseert. Zo kost het u en deelnemers niet teveel tijd, waardoor het aantrekkelijk wordt om vaker te benchmarken.

Toepassingen

Benchmarken is voor allerlei organisaties interessant. In veel gevallen worden benchmarks uitgevoerd door:

Compare2Compete is opgericht om deze organisaties te faciliteren. Met maatwerk benchmarkonderzoeken, eenvoudige uitvraag en foutloze analyses & rapportages zonder handwerk.

Wij werken niet voor organisaties die willen deelnemen in een benchmark.